Fișa cu date de securitate

Descarcă documentul

Oxid de Zinc

Oxidul de zinc este un material de puritate inalta produs din zinc metallic prin utilizarea procesului indirect (Procesul Francez)

In conformitate Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006, Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 si Regulamentul (CE) Nr. 453/2010

Oxid de Zinc

1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI SI A SOCIETATII / INTREPRINDERII

l. l. Identificarea substantei/ amestecului

Denumirea : OXID DE ZINC

Nr. CAS: 1314-13-2

Nr. EC.: 215-222-5

Numar de inregistrare : 01-2119463881-32-0097

 

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

1.2.1. Utilizari relevante identificate

Agenti de colorare, pigmenti

Fertilizatori

Produse alimentare / aditivi pentru furaje

Inhibitori de coroziune si agenti anti-desprindere

Combustibili si aditivi pentru combustibili

Substanta farmaceutica

Intermediari

Ajutor de procesare

Chimicale de laborator

Semiconductori

Lubrifianti si aditivi pentru lubrifianti

Agenti fotosensibili si alte foto-chimicale

Agenti de placare si agenti de tratare suprafata metalica

Component in baterii

Regulatori de proces, altele decat procesele de polimerizare sau vulcanizare

Regulatori de proces, folositi in procesele de vulcanizare sau polimerizare

A se vedea sectiunea 16 pentru o lista completa a utilizarilor pentru care este furnizat un scenariu de expunere generic (GES), ca anexa.

1.2.2. Utilizari contraindicate

• Nu sunt utilizari contraindicate

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Denumirea: S.C. WERCO METAL S.R.L. Adresa completa : Str. Garii, Nr. 10A, Zlatna, 516100, Jud Alba, ROMANIA Numarul de telefon : 0258 / 857202 E-mail : office@wercometal.ro 1.4. Telefonul pentru urgente: Romania: 0258 / 857202