Certificări

Oxid de Zinc

Oxidul de zinc este un material de puritate inalta produs din zinc metallic prin utilizarea procesului indirect (Procesul Francez)

Calitatea produselor noastre este autentificata de certificatele ISO 9001:2008, 14001:2005 si 18001:2008.

Standardul ISO 9001:2008, stabileşte cerinţele pentru sistemul de management al unei organizaţii care doreşte să își demonstreze abilitatea de a furniza constant un produs sau serviciu atât conform cerinţelor clienţilor, cât şi prevederilor legale şi care vizează creşterea satisfacţiei clienţilor – prin aplicarea efectivă a sistemului, inclusiv a îmbunătăţirii continue a proceselor. Implementarea standardului ISO 9001:2008 asigură produse și servicii de calitate clienților, în mod constant, acest lucru atrăgând după sine numeroase beneficii afacerii conduse.

Standardul OHSAS 18001 se adresează oricărei organizații care dorește să își demonstreze preocuparea pentru sănătatea şi siguranţa angajaților, prin minimalizarea riscurilor de accidentare sau îmbolnăvire profesională, pentru îmbunătăţirea unui sistem de management privind SSM și pentru creşterea siguranţei în raport cu managementul riscului.

Implementarea standardului ISO14001:2004 asigură managementul companiei și angajații acesteia, ca și părțile implicate externe (acționari, investitori, instituții, autorități), că impactul organizației asupra mediului este măsurat și îmbunătățit constant.